واجبات نماز

احکام نماز: مسئله 1115

مسئله 1115: اگر در نماز عمدا بین حرفها یا کلمات فاصله بیندازد و فاصله به‌قدری نباشد که صورت نماز از بین برود، بنابر احتیاط واجب نمازش باطل می‌شود و اگر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1118

مسئله 1118: اگر بخواهد قنوت بخواند باید، احتیاطاً دست‌ها را مقابل صورت بلند کند و به قصد رجا کف آنها را رو به آسمان و پهلوی هم نگه‌دارد و غیر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1119

مسئله 1119: در قنوت هر ذکری بگوید، اگر چه یک «سُبْحانَ اللّه‌ِ» باشد، کافی‌است و بهتر است بگوید: لا إِلهَ إِلا اللّه‌ُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ، لا إِلَهَ إِلا اللّه‌ُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1120

مسئله 1120: مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند، ولی برای کسی که نماز را به جماعت می‌خواند، اگر امام جماعت صدای او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نیست.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1121

مسئله 1121: اگر عمدا قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش کند و پیش از آن که به‌اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید، مستحب است بایستد و بخواند، و اگر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1096

مسئله 1096: اگر آیه سجده را از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد، بشنود، یا از نوار بشنود لازم نیست سجده نماید، ولی اگر از وسیله‌ای که صدای خود انسان

ادامه مطلب »
سبد خرید