وضوی ارتماسی

احکام طهارت: مسئله 263

مسئله 263: اگر وضوی بعضی از اعضا را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد اشکال ندارد، ولی در مورد دست‌ها قصد وضو، باید تا موقع خروج دست‌ها از

ادامه مطلب »
سبد خرید