وقت نماز جمعه

احکام نماز: مسئله 1507

مسئله 1507: جایز نیست امام جمعه خطبه‌ها را آن قدر طولانی کند که وقت نماز بگذرد، والاّ باید نماز ظهر را بخواند، زیرا نماز جمعه در خارج وقت آن قضا

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1505

مسئله 1505: وقت نماز جمعه با زوال خورشید شروع می‌شود و تا وقتی که سایه شاخص به اندازه دو قدم متعارف برسد، امتداد دارد، ولی احتیاط واجب آن است که

ادامه مطلب »
سبد خرید