وقت نماز مغرب و عشا

احکام نماز: مسئله 738

مسئله 738: اگر پیش از خواندن نماز مغرب، سهوا مشغول نماز عشا شود و در بین نماز بفهمد که اشتباه کرده، چنانچه تمام آنچه را خوانده یا مقداری از آن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 740

مسئله 740: اگر از روی معصیت، یا به‌واسطه عذری نماز مغرب یا نماز عشا را تا نصف شب نخواند، بنابر احتیاط واجب، باید تا قبل از اذان صبح، بدون این

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 737

مسئله 737: وقت مخصوص و مشترک که معنی آن در مسأله پیش گفته شد، برای اشخاص فرق می‌کند، مثلاً اگر به اندازه خواندن دو رکعت نماز از اول ظهر بگذرد،

ادامه مطلب »
سبد خرید