چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است

احکام نماز: مسئله ۸۶۴

مسئله ۸۶۴: چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است که از آن جمله است: عمامه با تحت الحنک، پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه‌ترین لباس‌ها واستعمال بوی خوش و

ادامه مطلب »
Shopping Cart