کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

احکام روزه: مسئله ۱۷۸۲

مسئله ۱۷۸۲: کسی که به‌واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزه‌هایی را که نگرفته به جا آورد.

ادامه مطلب »
سبد خرید