کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

احکام روزه: مسئله 1782

مسئله 1782: کسی که به‌واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزه‌هایی را که نگرفته به جا آورد.

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1783

مسئله 1783: اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند تشنگی را تحمل کند، یا برای او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست. ولی در صورت دوم

ادامه مطلب »
سبد خرید