کیفیت نماز جمعه

احکام نماز: مسئله ۱۵۲۷

مسئله ۱۵۲۷: احتیاط مستحب آن است که مأمومین در حال خطبه روبروی امام بوده و بیش از مقداری که در نماز می‌توانند خود را از قبله منحرف کنند رو برنگردانند.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۵۲۱

مسئله ۱۵۲۱: مستحب است امام خطیب در زمستان و تابستان عمامه داشته باشد و ردایی از بُرد یمانی یا (عدنی) بپوشد و خود را بیاراید، تمیزترین لباس‌های خود را بپوشد

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۵۲۲

مسئله ۱۵۲۲: واجب است امام جمعه شخصا و در حال ایستاده به ایراد خطبه بپردازد، و اگر نتواند خطبه‌ها را در حال ایستاده بخواند، باید دیگری به ایراد خطبه بپرداز

ادامه مطلب »
سبد خرید