1- آب

احکام طهارت: مسئله ۱۶۶

مسئله ۱۶۶: اگر ظاهر برنج و وگوشت یا چیزی مانند این‌ها نجس شده باشد، چنانچه آن را در ظرفی بگذارند وسه مرتبه آب روی آن بریزند وخالی کنند پاک می‌شود،

ادامه مطلب »
سبد خرید