1- شک در چیزی که محل آن گذشته است

احکام نماز: مسئله 1173

مسئله 1173: کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند، اگر موقعی که «حمد» یا تسبیحات می‌خواند، شک کند که سجده یا تشهد را به جا آورده یا نه، باید به

ادامه مطلب »
سبد خرید