2- جماع

احکام روزه: مسئله 1641

مسئله 1641: اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی‌شود ولی کسی که آلتش را بریده‌اند که اگر کمتر از ختنه‌گاه را هم

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1643

مسئله 1643: اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید. یا او را به جماع مجبور نمایند، به طوری که از خود اختیاری نداشته باشد روزه او باطل نمی‌شود

ادامه مطلب »
سبد خرید