2- جماع

احکام روزه: مسئله ۱۶۴۱

مسئله ۱۶۴۱: اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی‌شود ولی کسی که آلتش را بریده‌اند که اگر کمتر از ختنه‌گاه را هم

ادامه مطلب »
سبد خرید