2- صاحب عادت وقتیه

احکام طهارت: مسئله ۴۸۹

مسئله ۴۸۹: زنی که عادت وقتیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند حیض را به‌واسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد، باید شماره عادت خویشان خود را حیض

ادامه مطلب »
Shopping Cart