2- معدن

احکام خمس: مسئله 1881

مسئله 1881: اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده‌اند، اگر سهم هر کدام آنها به 105 مثقال نقره سکه

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1882

مسئله 1882: اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد آنچه از آن به‌دست می‌آید، مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1878

مسئله 1878: گچ و آهک و گل سرشور و گل سرخ چون ممکن است معدنی حساب شوند چنانچه احتیاطاً خمس آنها را پیش از موءونه سال بدهند بسیار مطلوب است.

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1880

مسئله 1880: اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره سکه‌دار یا 15 مثقال طلای سکه دار می‌رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب باید به

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1875

مسئله 1875: اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن‌های دیگر چیزی به‌دست آورد در صورتی که به مقدار نصاب باشد،

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1876

مسئله 1876: نصاب معدن بنا بر احتیاط 105 مثقال معمولی نقره سکه‌دار یا 15 مثقال معمولی طلای سکه‌دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1877

مسئله 1877: استفاده‌ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به 105 مثقال نقره سکه‌دار یا 15 مثقال طلای سکه‌دار نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی

ادامه مطلب »
سبد خرید