2- معدن

احکام خمس: مسئله ۱۸۸۰

مسئله ۱۸۸۰: اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۰۵ مثقال نقره سکه‌دار یا ۱۵ مثقال طلای سکه دار می‌رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب باید به

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله ۱۸۷۵

مسئله ۱۸۷۵: اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن‌های دیگر چیزی به‌دست آورد در صورتی که به مقدار نصاب باشد،

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله ۱۸۷۶

مسئله ۱۸۷۶: نصاب معدن بنا بر احتیاط ۱۰۵ مثقال معمولی نقره سکه‌دار یا ۱۵ مثقال معمولی طلای سکه‌دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله ۱۸۷۷

مسئله ۱۸۷۷: استفاده‌ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به ۱۰۵ مثقال نقره سکه‌دار یا ۱۵ مثقال طلای سکه‌دار نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی

ادامه مطلب »
سبد خرید