3- آب جاری

احکام طهارت: مسئله ۳۵

مسئله ۳۵: آب لوله‌های حمام که از شیرها و دوش‌ها می‌ریزد اگر متصل به کر باشد، در حکم آب جاری است، وآب لوله‌های ساختمان‌ها اگر متصل به منبعی باشد که

ادامه مطلب »
Shopping Cart