4- مال حلال مخلوط به حرام

احکام خمس: مسئله ۱۸۹۲

مسئله ۱۸۹۲: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود،

ادامه مطلب »
Shopping Cart