4- مضطربه

احکام طهارت: مسئله 495

مسئله 495: مضطربه، اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر

ادامه مطلب »
سبد خرید