5- رساندن غبار غلیظ به حلق

احکام روزه: مسئله 1661

مسئله 1661: روزه‌دار باید بخار غلیظی که در دهان مبدل به آب می‌شود و نیز بنابر احتیاط واجب دود سیگار و تنباکو و مانند این‌ها را بحلق نرساند.

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1663

مسئله 1663: اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بی‌اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد روزه‌اش باطل نمی‌شود و چنانچه ممکن است باید آن

ادامه مطلب »
سبد خرید