5- شک امام ومأموم

احکام نماز: مسئله 1192

مسئله 1192: اگر امام جماعت در شماره رکعت‌های نماز شک کند، مثلاً شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار

ادامه مطلب »
سبد خرید