5- شک امام ومأموم

احکام نماز: مسئله ۱۱۹۲

مسئله ۱۱۹۲: اگر امام جماعت در شماره رکعت‌های نماز شک کند، مثلاً شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار

ادامه مطلب »
Shopping Cart