6- فرو بردن سر در آب

احکام روزه: مسئله 1667

مسئله 1667: اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند روزه باطل می‌شود، و غواصانی که با کلاه مخصوص سر و صورت خود را می‌پوشانند، اگر

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1670

مسئله 1670: اگر عادتاً با افتادن در آب سرش زیر می‌رود، چنانچه با توجه به این مطلب خود را در آب بیندازد و سرش زیر آب برود روزه‌اش باطل می‌شود.

ادامه مطلب »
سبد خرید