7- باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

احکام روزه: مسئله ۱۶۸۱

مسئله ۱۶۸۱: کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی‌شود، نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود، روزه‌اش

ادامه مطلب »
Shopping Cart