7- زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد

احکام خمس: مسئله 1907

مسئله 1907: اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را

ادامه مطلب »
سبد خرید