8- اماله کردن

احکام روزه: مسئله 1701

مسئله 1701: اماله کردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری وبرای معالجه باشد روزه را باطل می‌کند، ولی استعمال شیاف‌هایی که برای معالجه است اشکال ندارد، و احتیاط

ادامه مطلب »
سبد خرید