9- قی کردن

احکام روزه: مسئله ۱۷۰۵

مسئله ۱۷۰۵: اگر مگس در گلوی روزه‌دار برود، چنانچه به‌قدری پایین رود که به فرو بردن آن خوردن نمی‌گویند لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است،

ادامه مطلب »
سبد خرید