تربیت در محیط رفاقتی

۲۶۷۳- غیرت مؤمن (۲۷) > تربیت در محیط رفاقتی ۹

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به تربیت به‌معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود. عرض کردم به‌طور معمول انسان در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی روش می‌گیرد …

۲۶۷۳- غیرت مؤمن (۲۷) > تربیت در محیط رفاقتی ۹ ادامه مطلب »

۲۶۷۲- غیرت مؤمن (۲۶) > تربیت در محیط رفاقتی ۸

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به تربیت به‌معنای روش گفتاری و رفتاری دادن بود. عرض کردیم به‌طور معمول انسان در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی روش می‌گیرد …

۲۶۷۲- غیرت مؤمن (۲۶) > تربیت در محیط رفاقتی ۸ ادامه مطلب »

۲۶۵۸- غیرت مؤمن ۲۴ > تربیت در محیط رفاقتی ۶

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به تربیت به‌معنای روش گفتاری و رفتاری دادن بود. گفته شد غالباً انسان در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی روش می‌گیرد و …

۲۶۵۸- غیرت مؤمن ۲۴ > تربیت در محیط رفاقتی ۶ ادامه مطلب »

۲۶۵۷- غیرت مؤمن ۲۳ > تربیت در محیط رفاقتی ۵

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به تربیت به‌معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود. انسان به‌طور غالب در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی ساخته می‌شود و فضای …

۲۶۵۷- غیرت مؤمن ۲۳ > تربیت در محیط رفاقتی ۵ ادامه مطلب »

۲۶۵۶- غیرت مؤمن ۲۲ > تربیت در محیط رفاقتی ۴

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به موضوع «تربیت»به‌معنای روش گفتاری و رفتاری دادن، بود. انسان به‌طور معمول و متعارف در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی ساخته می‌شود …

۲۶۵۶- غیرت مؤمن ۲۲ > تربیت در محیط رفاقتی ۴ ادامه مطلب »

۲۶۵۵- غیرت مؤمن ۲۱ > تربیت در محیط رفاقتی ۳

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به موضوع «تربیت»به‌معنای روش گفتاری و رفتاری دادن، بود. انسان به‌طور معمول و متعارف، در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی ساخته می‌شود …

۲۶۵۵- غیرت مؤمن ۲۱ > تربیت در محیط رفاقتی ۳ ادامه مطلب »

۲۶۵۴- غیرت مؤمن ۲۰ > تربیت در محیط رفاقتی ۲

بحث ما دربارۀ تربیت به‌معنای روش گفتاری و رفتاری دادن بود. عرض کردم محیط‌هایی که انسان در آن ساخته می‌شود، چهار محیطِ خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی هستند و محیط …

۲۶۵۴- غیرت مؤمن ۲۰ > تربیت در محیط رفاقتی ۲ ادامه مطلب »

۲۶۵۳- غیرت مؤمن ۱۹ > تربیت در محیط رفاقتی ۱

بحث ما دربارۀ تربیت به‌معنای روش گفتاری و رفتاری دادن بود. معمولاً انسان در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی تربیت می‌شود. محیط پنجمی هم وجود دارد که فضای …

۲۶۵۳- غیرت مؤمن ۱۹ > تربیت در محیط رفاقتی ۱ ادامه مطلب »

سبد خرید