تربیت در محیط شغلی

۲۶۸۷- غیرت مؤمن ۳۱ > تربیت در محیط شغلی ۴

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به تربیت به‌معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود. گفته شد انسان به‌طور معمول در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی روش می‌گیرد. …

۲۶۸۷- غیرت مؤمن ۳۱ > تربیت در محیط شغلی ۴ ادامه مطلب »

۲۶۸۶- غیرت مؤمن ۳۰ > تربیت در محیط شغلی ۳

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به تربیت به‌معنای روش گفتاری و رفتاری دادن به غیر بود. عرض کردم که انسان معمولاً در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی …

۲۶۸۶- غیرت مؤمن ۳۰ > تربیت در محیط شغلی ۳ ادامه مطلب »

۲۶۸۵- غیرت مؤمن ۲۹ > تربیت در محیط شغلی ۲

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به تربیت به‌معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود که عرض کردم انسان به‌طور معمول و غالب، در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و …

۲۶۸۵- غیرت مؤمن ۲۹ > تربیت در محیط شغلی ۲ ادامه مطلب »

۲۶۸۴- غیرت مؤمن ۲۸ > تربیت در محیط شغلی ۱

مروری بر مباحث گذشته بحث ما در گذشته راجع‌به تربیت به‌معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود. عرض کردم انسان به‌طور معمول در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی …

۲۶۸۴- غیرت مؤمن ۲۸ > تربیت در محیط شغلی ۱ ادامه مطلب »

سبد خرید