2481- دعا 45 > خفض و رفع صوت در دعا

بحث ما راجع‌به دعا و آداب دعا بود. بیان کردم: قبل از دعا تمجید کردن خداوند آمده است. بعد هم اسمای حُسنی خواندن است، بعد هم توسّل جستن به اولیای …

2481- دعا 45 > خفض و رفع صوت در دعا ادامه مطلب »