2479- دعا 43 > دعاهای مأثوره

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به دعا و شرایطی بود که در دعا مطرح است و نقش اساسی دارد؛ تمجید کردن خداوند قبل از دعا، خواندن خداوند به اسمای […]

2479- دعا 43 > دعاهای مأثوره ادامه مطلب »