۲۴۷۹- دعا ۴۳ > دعاهای مأثوره

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به دعا و شرایطی بود که در دعا مطرح است و نقش اساسی دارد؛ تمجید کردن خداوند قبل از دعا، خواندن خداوند به اسمای …

۲۴۷۹- دعا ۴۳ > دعاهای مأثوره ادامه مطلب »