2470- دعا 34 > دعا زنده کننده قلب مؤمن

بحث ما راجع‌به دعا بود. آنچه در ماه مبارک رمضان وارد شده است، مسئلۀ تلاوت کتاب الله است. مسئلۀ این است که انسان دعاهای مأثوره از اولیا را بخواند. در […]

2470- دعا 34 > دعا زنده کننده قلب مؤمن ادامه مطلب »