زهد

1538- سیر و سلوک الی الله > زهد 1

منزل شانزدهم از سیر الی الله زهد است؛ معنای لغوی زهد اعراض و بی میلی؛ علمای اخلاق زهد را از فضایل و ضدّ حبّ دنیا می دانند؛ زهد در قرآن و نهج البلاغه؛ حقیقت زرهد و تقسیم بندی آن

سبد خرید