۲۱۳۷- مرابطه در رفاقت و دوستی ۶۰

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به مرابطۀ با نفس و مرابطۀ با دیگران بود. گفته شد همان‌طور که انسان باید با نفس خود در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و عملی، …

۲۱۳۷- مرابطه در رفاقت و دوستی ۶۰ ادامه مطلب »