2137- مرابطه در رفاقت و دوستی 60

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به مرابطۀ با نفس و مرابطۀ با دیگران بود. گفته شد همان‌طور که انسان باید با نفس خود در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و عملی، …

2137- مرابطه در رفاقت و دوستی 60 ادامه مطلب »