مجموعۀ سلوک عاشورایی

دربارۀ این گروه:

بیانات معظم‌له در ایام محرم و صفر به مدت ده سال در قالب ده جلد که در آن به بررسی اهداف و دلایل قیام امام‌حسین(س) پرداخته اند.

در 179 جلسه
سبد خرید

قیمت:

نوع جلد