...لايَمَـسُّـهُ إِلَّا الْمُـطَــهَّــرُونَ...

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْینَ قَالَ عَسَی رَبِّی أَن یهْدِینِی سَوَاءَ السَّبِیلِ

و هنگامی که رو به جانب مدین (شهر شعیب) کرد، گفت: امید است که پروردگارم مرا به راستای راه رهنمود فرماید (و ناهمواریها و گرفتاریها را از سر من به دور دارد).
سبد خرید