مسائل متفرّقه استفتاء 621

زنی به مغازه من جهت خرید یک قواره پارچه مراجعه و در ازای پول پارچه آماده تن‌فروشی بود که پس از صحبت با وی معلوم شد شوهر آن زن به علت اعتیاد مخارج نفقه و پوشاک او را نمی‌دهد. من تصمیم گرفتم ماهانه پنجاه هزار تومان به او کمک کنم و وامی را نیز برایش درست کردم. بعد از مدتی آن زن شدیداً به من اظهار عشق می‌کند و به جد مرا به خود دعوت می کند اگر من کمک‌های خود را از او قطع کنم چه‌طور است؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت + دوازده =