مرور

کلام استاد

مفطرات روزه – سر زیر آب بردن 1

مسائلی راجع‌به مبطلات و مفطرات روزه عرض کردم. یکی از مفطرات این است که انسان با توجه به اینکه روزه است و در حال اختیار، تمام سر را یک دفعه عرفی زیر آب بکند که آب در یک دفعه عرفی همه آن را فرا بگیرد؛ این از مبطلات روزه است. من دو تا

مفطرات روزه – سر زیر آب بردن 2

مسائلی راجع‌به مبطلات روزه گفته شد؛ من جمله سر زیر آب کردن. عرض کردم اگر به یک دفعه واحده عرفیه تمام سر را آب فرا بگیرد از مبطلات روزه است. اینجا مسئله‌ای را در جلسه گذشته عرض کردم. گفتم در نتیجه اگر کسی در حالی که روزه است بخواهد

مفطرات روزه – غذای مابین دندان

مسائلی راجع‌ به روزه عرض کردم. مفطرات من جمله خوردن و آشامیدن را عرض کردم. به این مناسبت یک سنخ مسائل پزشکی را مطرح کردم. اصلاح دندان، دندان کشیدن و اینها روزه را باطل نمی‌کند. فقط باید مراقبت بکند که آن ذراتی که در دهانش قرار می‌گیرد را

مفطرات روزه – غبار و بخار غلیظ

مسائلی راجع‌ به مفطرات مطرح شد. خوردن و آشامیدن عرض شد. یکی دیگر از مفطرات این است که غبار و بخار غلیظ به حلق انسان برسد. تقریباً می‌شود گفت شاخه‌ای از همان خوردن و آشامیدن است. غبار غلیظ در دهان برود، جرمیت دارد. بعد هم که پایین برود مثل

مفطرات روزه – دارو (2)

مسائلی راجع‌ به مفطرات عرض کردم. جلسه گذشته هم نسبت‌ به یک سنخ از داروها که انسان مصرف بکند عرض کردم که چه داروهایی موجب بطلان روزه می‌شود و چه داروهایی موجب بطلان نمی‌شود. من حالا این مطلب را ادامه بدهم. داروهایی که مصرف داخلی دارد

مفطرات روزه – دارو

مسائلی راجع‌ به مفطرات گفته شد؛ من جمله خوردن و آشامیدن. مسئله‌ای راجع‌به استعمال داروها عرض بکنم. داروهایی که انسان مصرف می‌کند یک قسم آنها خوردنی و آشامیدنی است؛ مثل قرص، شربت، کپسول و امثال اینها که به اصطلاح ما استعمال

مفطرات روزه – خوردن و آشامیدن

مسائلی راجع ‌به روزه عرض کردم. در باب روزه اموری که از مفطرات شمرده می‌شود یعنی چیزهایی که موجب بطلان روزه می‌شود را شمارش می‌کنم؛ یکی خوردن، دیگری آشامیدن همراه با دو شرط؛ یک آنکه با توجه به اینکه روزه است چیزی را بخورد یا بیاشامد. دو با

خوف ضرر در روزه

در باب روزه مسئله‌ای را عرض بکنم. در باب وجوب روزه کسانی که نسبت‌ به روزه گرفتن خوف ضرر نداشته باشند بر آنها واجب است و شرایط خاص خودشان را هم دارند. اینطور نیست که تشخیص خوف ضرر با طبیب باشد. مثلاً دکتر گفته روزه نگیر، روزه نمی‌گیرد. قول

نیت روز – مسافر

مسائلی راجع‌ به نیت در روزه عرض کردم. وقت اختیاری در باب روزه معین ماه مبارک رمضان هر شب برای فردا است. وقت اضطراری یعنی غیر اختیاری برای افراد معذور است یعنی کسانی که در سفر هستند یا بیمار هستند. فرض کنید مسافر قبل از ظهر به وطن

نیت اختیاری و اضطراری

جلسه گذشته در باب روزه مسائلی راجع‌ به نیت مطرح کردیم. در باب روزه ماه مبارک رمضان از نظر وقت نیت اینطور است که یک وقت اختیاری دارد. هر شب انسان باید نیت داشته باشد که برای فردا روزه بگیرد؛ یعنی قبل از طلوع فجر این نیت باشد. البته