کتاب دعا

جلد اول از مجموعه کتاب دعا، حقیقت بندگی رسید فردا پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 در نمایشگاه بین المللی کتاب