باطن لیله قدر روضه تصویری

بحثی پیرامون جلد چهارم ادب نبوی

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به تأدیب الهی بود. گفتیم انسان اگر بخواهد به کمال لایق خود برسد، راهی جز این ندارد که خودش را به آداب الهی مؤدّب …

بحثی پیرامون جلد چهارم ادب نبوی ادامه مطلب »