حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

رجب رفت و شعبان آمد

ماه رجب یک ماهی بود که دربهای خیر باز بود برای ما. فهمیدیم به اینکه بسته شد دیگر دیشب بسته شد. اصلا فهمیدی؟ بستند. مثل اینکه یک شب ما اینجا …

رجب رفت و شعبان آمد ادامه مطلب »