شهادت امام صادق(ع)

لحظات آخر زندگی حضرت

ذکر مصیبت حضرت امام صادق (علیه السلام) که حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) در سال 1368 بیان فرمودند.