حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

از فرصت‏ها استفاده کنید (شب 15ذی القعده)

برآورده شدن حاجات در شب 15 ذی القعده