اعمال روز 25 ذی القعده، روز دحوالارض

کار مهم در این ماه آگاهی از نعمتهایی است که خداوند در روز دحوالارض؛ گسترش زمین به بشر ارزانی داشته است. زیرا آگاهی از نعمت و کم و کیف آن …

اعمال روز 25 ذی القعده، روز دحوالارض ادامه مطلب »