عید قربان به پاک نمودن قلب از اشتغال به غیر خدا

با شروع روز عيد مواظب باش تمامى كارهايى كه باعث رضايت و جلب عطوفت پروردگار است را انجام دهى . و مانند كسى باش كه براى مولايش چاپلوسى نموده و …

عید قربان به پاک نمودن قلب از اشتغال به غیر خدا ادامه مطلب »