هیچکس مثل او نخواهد آمد

دوستان من در ماه رمضان اگر یادتان باشد مکرر به شما گفتم، گفتم نعمت وجود امام را قدر بدانید، آیا ما صدق ولاء نسبت به امام داشتیم؟ چقدر گفتم من، …

هیچکس مثل او نخواهد آمد ادامه مطلب »