نفاق و منافقین جلسه هشتم

بحث ویژگی های نفاق و منافقین جلسه هشتم به همراه ذکر مصیبت شهادت حضرت علی اکبر (علیه السلام)