حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

ذکر مصیبت حضرت علی آکبر (علیه السلام)

ذکر مصیبت حضرت علی آکبر (علیه السلام) – شب جمعه