حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

زیارت اربعین

ذکر توسل زیارت جناب جابر در روز اربعین