حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

عزاداری خاندان امام حسین (علیه السلام)

ذکر توسل عزاداری خاندان امام حسین (علیه السلام) در اربعین