حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

اعتراف یزید

ذکر توسل کاروان اسرا در شام و مجلس یزید