6 جلد کتاب جدید به نمایشگاه رسید

با عنایت خداوند تبارک و تعالی پنج جلد از قوه غضبیه به همراه یک جلد عرفان اسلامی به نمایشگاه کتاب رسید و قابل عرضه می‌باشد.

کتاب سوم از مجموعۀ اخلاق ربانی، که اولین رساله از قوه غضبیه است، در این کتاب به اولین بحث از دومین قوه اصیل در انسان به نام خوف و رجاء پرداخته شده است، خوف و رجاء ممدوح و مذموم، ملازم بودن خوف و رجاء و… از مباحث مطرح شده در این کتاب می‌باشد.

کتاب چهارم اخلاق ربانی که دومین رساله از قوۀ غضبیه است با موضوع رذیله صغر نفس، کوچکی روح که رذایلی از جملهعیب جویی، سوء ظن و خشم را در پی دارد. در مقابل فضیله کبر نفس، بزرگی روح که ثبات نفس، حسن ظن و حلم و طرح کلی خود سازی را در پی دارد.

پنجمین جلد از مجموعه، سومین رساله از قوۀ غضبیه میباشد. در این کتاب رذیلۀ انتقام جویی که در اسلام وجود ندارد و سوءخلق، حقد، لعن، فحش، طعن از عوارض آن است، در مقابل فضایل عفو، رفق، مدارات، حسن خلق، مورد بررسی قرار گرفته است.

چهارمین رساله از قوه غضبیه به بررسی رذیلۀ بسیار خطرناک عُجب پرداخته است، عُجب به معنای خود بزرگ بینی و خود محوری. عُجب نسبت به اعتقادات، ملکات نفسانی، علم و تواضع، عمل، مسائل اعتقادی، عبادت، ملکات حسنه.

پنجمین رساله از قوه غضبیه به موضوع رذیله سهمگین کبر پرداخته است. کبر یکی از ثمرات عجب به معنای خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران است که در مقابل فضیله تواضع مطرح است که از حالات زیبای روح بوده و در ادامه به تواضع از دیدگاه علمای اهل معرفت پرداخته شده است.

ششمین رساله از قوه غضبیه که آخرین آن است که در آن رذایل ذلت، افتخار بغی، عصبیت، کتمان حق، قساوت؛ و در مقابل فضایل آن استحقار نفس، تسلیم، انقیاد نفس، انصاف، استقامت بر حق، رقت مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب نهم اخلاق ربانی به سومین قوۀ اصیل در انسان پرداخته است. شهوت شکم و شهوت جنسی که دو معنای عمومی از شهوت است، ازدواج و فواید آن، افراط و تفریط در شهوت که پیامدهای بسیار زشتی را در پی دارد و تأثیر آن بر عقل و قوای جسمانی از مباحث مطرح شده در این کتاب می‌باشد.

اولین جلد از مجموعه عرفان اسلامی حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) با عنوان خوف و رجاء می‌باشد، که تحت عنوان اخلاق ربانی، عرفان اسلامی چاپ گردیده است.

از دستۀ بیشتر بخوانید
اشتراک
ایمیل برای
guest
0 نظر
بازخوردهای درون متنی
مشاهده همه دیدگاه‌ها
سبد خرید
0
نظری دارید؟ لطفاً آن را ثبت کنید.x