حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

خندیدن مؤمن

خندیدن بحث راجع به مزاح کردن، مفاکهه، مطایبه، بذله گویی و شوخی کردن بود. در ذیل بحث از شوخی می‌خواهم تذکّری در باب خندیدن بیان کنم. در باب شوخی کردن […]

خندیدن مؤمن ادامه مطلب »