حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

سه حالت دروغ گفتن

مروری بر مباحث گذشته                                    بحث ما راجع به کذب و دروغ بود. گفته شد: کذب و دروغ یکی از اعمال به معنای عام است که می تواند زبانی و به صورت گفتار […]

سه حالت دروغ گفتن ادامه مطلب »