حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

چگونگی رعایت مایحتاج زندگی

گاهی ممکن است انسان در مسئلۀ مایحتاج و کفاف از نظر خودش سوء تعبیر کند. انسان باید این مسئله را در ارتباط با محیط زندگی اش حساب بکند؛ چون گاهی […]

چگونگی رعایت مایحتاج زندگی ادامه مطلب »